Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Försäljningsvillkor Företag

Försäljningsvillkor 2019-08-15

NA Svensson / måleributikens ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL TILL FÖRETAG

För leveransen gäller Allmänna Bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet ABM 07, bilaga, med följande tillägg och ändringar. Skulle föreskrift i orderbekräftelsen strida mot nedanstående allmänna sälj- och leveransvillkor eller mot ABM 07 gäller bestämmelsen i orderbekräftelsen. Skulle de allmänna sälj- och leveransvillkoren strida mot bestämmelse i ABM 07 gäller de allmänna sälj- och leveransvillkoren.

 

ORDERBEKRÄFTELSE M.M

1. Till bekräftelse av beställningen lämnar NA Svensson / måleributiken en skriftlig orderbekräftelse. Syftet med orderbekräftelsen är att sammanställa och tydliggöra beställningen. Köparen ska omgående granska orderbekräftelsen och omgående påtala eventuella felaktigheter i denna till NA Svensson / måleributiken. Om felaktigheter inte påtalas utan dröjsmål ska orderbekräftelsen anses utgöra innehållet i beställningen.

2. Sker leverans utan skriftlig orderbekräftelse ska köparen omedelbart vid mottagandet av varorna kontrollera att leveransen överensstämmer med följesedel och beställning. Skulle avvikelser föreligga ska köparen omedelbart kontakta NA Svensson / måleributiken. Om så inte sker ska den avtalade leveransen anses ha det innehåll som framgår av följesedeln.

3. Upplysningar i kataloger, broschyrer, prislistor m.m., är vägledande och bara bindande för NA Svensson / måleributiken i de delar de uttryckligen har noterats i orderbekräftelsen.

4. Kostnadsfri hjälp med teknisk vägledning, support kvantitetsberäkning efter ritningsunderlag etc. är uteslutande service, som NA Svensson / måleributiken inte påtar sig något ansvar för.

5. Det förutses att den som köper komponenter till byggnader, specialmaskiner etc har eller har tillgång till fackkunskaper vid inköpet.

6. NA Svensson / måleributiken påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller upplysningar i varuinformation som har utarbetats av NA Svensson / måleributikens leverantörer. Detta gäller varje form av säljmaterial, varubeskrivning, monteringsanvisning och bruksanvisning.

 

LEVERANS, TRANSPORT OCH MOTTAGANDE

7. Om annat inte följer av orderbekräftelsen sker leverans genom att varan utlämnas till köparen på av NA Svensson / måleributiken anvisat leveransställe eller – om sådan uppgift saknas – vid den NA Svensson / måleributiken -anläggning där varan beställts.

8. Om det inte uttryckligen framgår av orderbekräftelsen att av NA Svensson / måleributiken anordnad transport ingår i priset ska NA Svensson / måleributiken vara berättigad att debitera

transport med belopp som anges i orderbekräftelsen eller – om sådan uppgift saknas – med ett belopp motsvarande NA Svensson / måleributiken normala transporttaxa.

9. NA Svensson / måleributiken är inte skyldig att lämna ut varan utan föregående betalning om kredit inte har avtalats med köparen.

10. Om köparen blir försenad med mottagandet eller avhämtandet av varan eller betalningen av avtalat förskott eller betalning för varan när kredit inte avtalats, ska NA Svensson / måleributiken ha rätt att fakturera efter överenskomna betalningsvillkor från den avtalade leveransdagen. NA Svensson / måleributiken debiterar särskild lagrings- och hanteringskostnad 1 månad, efter att varan ankommit NA Svensson / måleributiken. Efter 3 månader anses kunden ha haft skälig tid på sig att avhämta varan och NA Svensson / måleributiken tar ej längre något ansvar för förvaringen, så vida denna tjänst inte är köpt av kunden.

11. När avtal är träffat om att leverans ska ske på av köparen anvisad plats, levereras varorna så nära den platsen som möjligt, efter chaufförens omdöme, utan risk för att bilen kör fast eller med annan fara uppkommer.

12. Köparen ska ställa nödvändigt manskap till hjälp med avlastningen. Om inte denna förpliktelse skulle infrias av köparen är säljaren ändå berättigad till att företa leverans på leveransstället. Följesedel eller fraktsedel anses i så fall som erkänd dokumentation att leverans genomförts och avlämnande skett

13. Kostnader för väntetid vid avlastningar hos köparen eller andra kostnader som uppstår vid av köparen anvisat leveransställe debiteras köparen

 

REKLAMATIONER

14. Reklamationer måste alltid anmälas skriftligen till NA Svensson / måleributiken.

 

ANSVAR VID FÖRSENAD LEVERANS

15. NA Svensson / måleributiken ska vid försenad leverans, som NA Svensson / måleributiken ansvarar för, utge ett vite enligt ABM 07 punkt 12, dock inte med någon begränsning av lägsta vitesbelopp. Med ändring av ABM 07 punkt 12 gäller att vitet ska beräknas på värdet av de försenade varorna.

16. ABM 07 punkt 13 ska inte gälla. Utgivande av vite ska utgöra full och slutlig kompensation för förseningen, dock att köparen även om vite utges kan ha hävningsrätt i vissa fall enligt ABM 07 punkt 15 – 16.

17. ABM 07 punkt 17 ska inte gälla.

 

BETALNINGSVILLKOR

18. Om betalning inte skett enligt betalningsvillkoren, förbehåller NA Svensson / måleributiken sig rätten att hålla inne med ytterligare leveranser till köparen oavsett om leveranserna har ett samband.

19. Beställningsvaror debiteras kunden dagen efter hemkomst till vårt lager. Eventuell handpenning tas ut om kredit inte har överenskommit med kunden.

 

AVBESTÄLLNING / RETURER

20. Specialprodukter och beställningsvaror tas ej i retur. Om leverantören kan ta emot beställd vara så gäller deras returvillkor för återlämnade av varan. Vanligtvis tas returavgift och returfrakt ut.

21. Köparen har rätt att returnera lagervaror även efter leverans. Vid hämtning av varor med lastbil, tillkommer frakt enligt tjänsteprislistan. Återlämning får ske senast en månad efter leverans. Återlämnad vara ska vara hel och ren samt i förekommande fall emballerad i originalförpackning. Retur gäller inte på fyndvaror, blandad färg, kapade skivor, trävaror, infästning i lösvikt, brutna förpackningar, varor som tillverkas på beställning som t ex måttbeställda bänkskivor eller varor som beställts specifikt till dig. Vid retur av beställningsvaror gäller leverantörens bestämmelser, returfrakt och att vi tar ut en avgift för vår hantering.